A skizofrénia (schizophrenia), vagy hasadásos elmezavar egy kóros állapotra, a gondolatok, érzések és cselekedetek közötti összhang felbomlására utal.

 

Maga a szó a görög szkhidzó (>hasítani<) és phrén (>lélek<) szavakból származik. Emiatt a skizofréniát a köznyelv néha tévesen a disszociatív személyiségzavarral azonosítja. A valóságban a skizofrénia nem azonos a többszörös személyiséggel.

 

A személyiség szétesése néha lassan alakul ki, máskor viszont hirtelen, heves zavarodottsággal, érzelmi nyugtalansággal kezdődik. Általában a serdülőkor táján jelentkezik, de kialakulhat későbbi életkorban is. Nők esetében kritikus a gyermekszülés és a változás kora.

 

Gyakori az asszociációk felbomlása, az önmagukban értelmes, de összefüggésükben értelmetlen szavak használata. Sokszor jelentkeznek vo natkoztatási és üldöztetési téveszmék, észlelési és koncentrációs zavarok, (elsősorban akusztikus) hallucinációk, bizarr motoros aktivitások. Az érzelmi eltompulás mögött belső nyugtalanság feszül, amely olykor dührohamok formájában tör a felszínre.

 

Miben különbözik a tudathasadástól?

 

A tudathasadás egy pontatlan, köznapi kifejezés, melyet egyaránt használnak a skizofrénia, és a disszociatív személyiségzavar (többszörös személyiség) tünetegyüttesének jelölésére.

 

Vannak korai tünetei?

 

A betegséget megelőzheti egy “szakasz” (1-12 hónap): ilyenkor jellemző lehet a tanulmányi vagy munkaképesség csökkenése, a szociális visszahúzódás, szociális normák figyelmen kívül hagyása, a személyes higiénia elhanyagolása, furcsa, megváltozott beszédstílus, viselkedés és gondolkodásmód, az általános érdeklődés és motiváció csökkenése, reménytelenség érzése. A betegséget megelőző szakaszt nem feltétlenül követi skizofrénia kialakulása.

 

Ezeket mi is észlelhetjük magunkon, vagy csakis a környezet?

 

A skizofrénia – természetéből fakadóan – nem az a betegség, amelyben a beteg idővel magától orvoshoz fog menni. Egy skizofréniás beteg számára a téves eszmék és a hallucinációk valódiak, és nagyon gyakran a beteg nem hiszi, hogy szükség van orvosi beavatkozásra.

Ha valamelyik családtagunk vagy barátunk úgy érzi, hogy nálunk a skizofrénia lehetséges tünetei észlelhetők, akkor előfordulhat, hogy nekik kell majd orvoshoz vinnie minket a megfelelő vizsgálatra. A skizofréniás betegek gyakrabban követnek el öngyilkosságot, éppen ezért fontos, hogy a családtagok mielőbb szakemberhez forduljanak.

 

Igaz, hogy fiatal korban alakul ki?

 

Igen, serdülő vagy fiatal felnőtt korban.

Férfiak esetében általában korábban, mint nőknél, paranoid skizofrénia (üldöztetéses formája) kezdete általában későbbre tehető, a tünetek 30 éves kor után kezdődnek. A tünetek nem egyszerre jelentkeznek, gyakran jelennek meg először a negatív tünetek, majd később a pozitív tünetek, és ezek között akár 5 év is eltelhet.

 

Gyógyítható? Ha igen, hogyan? Ha nem, akkor miért?

 

Régebben gyógyíthatatlan betegségnek tartották, a modern antipszichotikus gyógyszerekkel azonban a pszichotikus tünetek visszaszoríthatók vagy meg is szüntethetők. Gyógyszer nélkül, kizárólag pszi choterápiával a betegség nem gyógyítható, ugyanakkor nagyon fontos a pszi chiátriai kezelés.

Kezelése még nem megoldott és többszintű: gyógyszeres és pszichoterápiás (ez többnyire támogató, felvilágosító).

 

Vannak fokozatai a betegségnek? Esetleg több típusa?

 

A skizofrénia nem egységes kórkép, a betegség tünetei sokfélék, nem mind egyszerre fordul elő, hanem különböző kombinációkban, és altípusait ezek alapján határozzák meg.

 

A tünetek osztályozásával kapcsolatban sokféle modell létezik, ezek közül a legelterjedtebb Timothy Crow és Nancy Andreasen (1991) felosztása:

 

  • Pozitív (pszichotikus) tünetek: hallucinációk, téveszmék, bizarr viselkedés és beszéd.

 

  • Negatív tünetek (hiánytünetek): Primer negatív tünetek: az érzelmek és a kommunikáció elszegényesedése, gondolati elakadások, a motiváció hiánya, anergia, apátia, anhedónia, a szociális és szexuális aktivitás csökkenése, a figyelem zavara.

 

A tüneteknek legalább 6 hónapig fenn kell állniuk, kezeléssel minimum 1 hónapig ahhoz, hogy diagnosztizálható legyen,

 

Típusai:

 

  • Paranoid: vonatkoztatásos, üldöztetéses, nagyzásos téveszmék, gyakran hallucinációk kísérik. Gyakori a düh, szorongás, zárkózottság. Általában 30 éves kor után kezdődik.

 

  • Dezorganizált/hebefrén: inkoherens, szétesett gondolkodás, elszegényedett, oda nem illő emócionális válasz, bizarr viselkedés, általában a környezeti hatásokat figyelmen kívül hagyó viselkedés, a realitásérzékelés súlyos károsodása. Téveszméik, hallucinációik általában szétesettek. A skizofréniának ez a fajtája általában serdülőkorban kezdődik.

 

  • Kataton: alapvetően a pszichomotoriumot érinti. A mozgás intenzitásában megmutatkozó változás szélsőséges lehet, melyek hirtelen váltakozhatnak. Jellemző lehet motoros gátoltság, olyan állapot, amikor egy-egy kényelmetlen helyzetet vesznek fel a betegek, és akár órákon keresztül megtartják azt. Más esetekben céltalan aktivitásfokozódás, nyugtalanság, izgalmi állapot tapasztalható, ez szélsőséges esetben mozgásviharrá fokozódhat.

 

  • Nem-differenciált: a pszichotikus tünetek megjelennek, de a fenti kategóriákba nem sorolható be, vagy ezek közül többe is besorolható.

 

  • Skizofrénia utáni depresszió

 

  • Reziduális: Jellemző az érzelmi elsivárosodás, a szociális visszahúzódás, az excentrikus viselkedés, a logikátlan gondolkodás és az asszociációk lazulása.

 

  • Szimplex: a szociális funkciók nagymértékű hanyatlása, visszahúzódás, az érzelmek elsivárosodása, és az érzelmi életben megjelenő ambivalencia (egyidejűleg egymással ellentétes érzések), a gondolkodás logikusságának felborulása.

 

Hazánkban mennyi a beteg ember?

 

A betegség világszerte az emberek 1 százalékát érinti. Az általános populáció egy százalékánál alakul ki skizofrénia, míg tíz százaléknál jelenik meg, ha a családban már szenved közeli hozzátartozó a betegségben.

 

Ha észleljük a tüneteket, kihez forduljunk?

 

Csak a barátaink, családtagjaink vehetik észre rajtunk, feltétlenül pszichiátriai segítséget igényel.

 

Tünetnek számítanak a furcsa álmok?

 

Az álmok sokfélesége, sokszínűsége, “furcsasága” bárkire jellemző lehet, többféle tünet egyidejű jelenléte utalhat csak skizofréniára.

 

Miért tudunk keveset a betegségről?

 

A skizofrénia a lakosság igen kis százalékát érinti, és elsősorban pszichiátriai gondozást igényel, így kevesebbet hallunk, találkozunk, olvasunk erről a betegségről.

Aki érdeklődik iránta, utána tud nézni, számos könyv, szakirodalom lelhető fel a témában.

A cikk megjelent : HIREXTRA : Amikor megbomlik az összhang